Nyheter 2012

Nyheter

-04

Nyheter

-08

Nyheter

-09

Nyheter

-10

Nyheter

-11

 

 

Hjemmesiden har ikke vært oppdatert i -12 pga manglende hjemmesideprogram, og problemer med å finne program som jeg kunne bruke på Mac...

 Jeg vil etterhvert fylle inn viktige høydepunkt på denne siden